Superuse Studios

van Superuse tot Recyclicity

12-12-2009 to 23-01-2010 | Dordrecht | The Netherlands | for SALE/RENT

Met Superuse heeft 2012Architecten zich de eerste tien jaar op het sluiten van materiaalcycli gericht.
Het door het bureau ontwikkelde “Superuse”concept is een begrip in de designwereld geworden; met zo min mogelijk transport en bewerkingen restmaterialen gebruiken voor architectuur. Dit heeft geleid tot een hele serie meubels, kunstwerken en inmiddels ook gebouwen die zijn gemaakt van restmaterialen.
Momenteel ontwikkelt 2012Architecten strategieën om ook voedsel, energie, water en verkeer lokaal kort te sluiten, waarbij de potentie van de bestaande omgeving wordt geïntegreerd; Recyclicity.

Het Recyclicity concept heeft als doel om middelen te ontwikkelen om de transitie te kunnen maken van een wereld waar, door oneindige voorradigheid van olie, alles overal vandaan kan komen, naar een slimme wereld waar de meeste dingen lokaal worden geproduceerd en alleen het noodzakelijk van ver komt.

In de tentoonstelling wordende Superuse en Recyclicity concepten getoond aan de hand van de ontwikkelingscyclus binnen het bureau: re.search, re.design en re.build.
Bij re.search worden materiaalstromen en regionale cycli onderzocht. De resultaten worden op kleine schaal toegeast bij re.design.
De zo ontwikkelde kennis wordt terug gekoppeld naar re.search en gebruikt voor de bouwprojecten in re.build, voor onder meer ontwerp en bouw van grotere bouwwerken als Villa Welpeloo. De eigenschappen van de toegepaste materialen in bouwwerken worden vervolgens weer vergeleken en geanalyseerd op oa. ecologische impact door re.search.

Publicaties over Superuse:

Publicaties over Recyclicity:

Leave a comment