Superuse Studios

YourCity

26-11-2009 to 30-08-2010 | Rotterdam | The Netherlands

2012Architecten heeft samen met freerunners het Motorstraatgebied omgevormd tot een free-zone met een stadion en sport track. Tijdens de eindmanifestatie van YourCity op 26 en 27 november 2009 werd het stadion opgeleverd met demonstraties en clinics.
Op vrijdagmiddag 27 november organiseerden stichting Kijk op Zuid en AIR een gesprek over hoe jongeren de stad gebruiken. Met ontwikkelaars, ontwerpers, kunstenaars, bewoners en gemeente.
Aansluitend vond in het Motorstraatgebied de Open Space Party van YourCity plaats.

Team: C├ęsare Peeren, Roel de Boer, Thijs Masthoff, Isis Hoos

Publications about YourCity:

Leave a comment