Superuse Studios

Op naar duurzaam Limburg

 

Al enige tijd promoot Zuid-Limburg zichzelf met de slogan Bright site of life. Een overvloed aan ruimte, banen en betaalbare woningen moeten de randstedelingen uit hun te krappe huizen naar het zuiden des lands lokken. Limburg kan er namelijk niet omheen: ze krimpt. Welke oplossingen dragen architecten aan? Duurzaamheid lijkt het devies.

artikel in De Architect van februari 2011 door Floor Tinga

Leave a comment