Superuse Studios

Cyclifier.org

cyclifier.org screenshot

2012Architecten stelt dat de duurzame stad optimaal gebruik moet maken van in- en uitgaande stromen. Het bureau deed daarvoor onderzoek naar activerende functies, interieurs, gebouwen of stedelijke ruimten die het mogelijk maken om slimme shortcuts binnen een enkele stroom of netwerk aan stromen tot stand te brengen. 2012Architecten noemt deze functies Cyclifiers wanneer ze een meerwaarde in de vorm van een publieke, productieve of economische functie genereren.
Een sprekend voorbeeld van een cyclifier is GRO-Holland, een bedrijf dat paddestoelen kweekt op koffiedrab, wat een voedzame bodem blijkt te zijn voor paddestoelen. Restaurants leveren de koffiedrab aan bij de kweker en krijgen er paddestoelen voor terug. Wat ook een efficiente logistiek oplevert.
De ca. 80 wereldwijd verzamelde cyclifiers zijn bijeengebracht op een webplatform waaraan bezoekers eenvoudig ook hun eigen initiatief kunnen toevoegen. Van ca 20 van de Cyclifiers is een utgebreide analyse gemaakt waarin m.b.v. strooomschema’s en procesbeschrijving de werking is gedocumenteerd.
 Cyclifier.org

 

Het onderzoek en het platform werden financieel mogelijk gemaakt dank zij een bijdrage van het stimuleringsfonds architectuur en fonds BKVB.
Research team: Jan Jongert, Frank Feder, Coen de Koning, Anna Brambilla, Nels Nelson, Fabienne Goosens, Piero Medici

Leave a comment