Superuse Studios

Tijdelijk Museum Amsterdam

30-06 to 28-10 | 2012 | Amsterdam | The Netherlands

Toen Shell de Toren heeft verlaten, hebben ze de kantoorruimtes leeg moeten opleveren. De “oogst” bestaat desondanks(!) uit systeemwandjes, plafondplaten en er liggen nog tapijttegels. We halen de ‘rommelige’ kantoorverdieping leeg om een voor de potentiële koper helder beeld te maken van wat hij kan kopen en het weggehaalde materiaal wordt ingezet om het Tijdelijk Museum Amsterdam mee vorm te geven.
Het voornaamste bouwmateriaal van het tentoonstellingsontwerp is de tapijttegel uit het kantoor. Op deze manier wordt de eerste laag van restanten van Shell uit de toren gestript, wat na verkoop/verhuur ook zal gebeuren. Door dit materiaal slim her te gebruiken en mooi te stapelen willen we ruimtes afbakenen en een glooiend “landschap” crëeren waar kinderen overheen kunnen lopen en onderdoor kunnen kruipen. Daarnaast worden de tapijttegels ingezet om de routing langs de kunstwerken te markeren, als zit-elementen (voor de grote mensen) en als bouwmateriaal voor de museumwinkel. Als we deze stapels deels op pallets maken kunnen ze achteraf efficiënt worden afgevoerd voor hergebruik of recycling. Hierdoor is voor iedereen in een oogopslag duidelijk hoe het Tijdelijk Museum Amsterdam in elkaar zit en waar men wel en niet hoort te komen.
De verschillende plekken worden toebedeeld aan de verschillende kunstwerken en functionele onderdelen (balie, winkeltje, toiletten, garderobe, e.d.).

Team: Jeroen Bergsma, Marco Zaccara, Constanze Buckenlei, Benjamin Stainier
Client: 60 layers of cake foundation
Expositie: Tijdelijk Museum Amsterdam

Project Harvestmap:

Leave a comment